ACHIZIŢIE SERVICII DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE

Nume contractor: Idea Design & Print ATRIBUIT

Data contract: 06.06.2014
Moneda contract: RON
Valoare contract cu TVA: 1.558,68

În atenţia firmelor interesate
Stimată Doamnă/Stimate Domn,

Vă rugăm să ne transmiteţi oferta Dvs. pentru următoarele servicii de informare şi publicitate:

 • Publicarea unui anunţ de presă privind începerea proiectului– 1 buc, publicaţie regională, Dimensiune: 12 cm x 13 cm, Alb-Negru;
 • Publicarea unui anunţ de presă la finalizarea proiectului – 1 buc, publicaţie regională, Dimensiune: 12 cm x 13 cm, Alb-Negru;
 • Editare materiale promoţionale privind proiectul:
  • Pliant – 50 buc., format: 290×200 mm, culori: 4/4, finisaje: 2 biguiri
  • Afiş A3 – 10 buc., format: A3 cm, culori: 4/0.
 • Etichete autocolante pentru echipamentele achiziţionate prin proiect – 10 buc., format:90×50 mm

Pentru construirea ofertei de preţ vă rugăm să aveţi în vedere şi următoarele detalii:

 • Preţurile vor fi exprimate în LEI fără TVA.
 • Valabilitatea ofertei va fi de minim 30 de zile de la data ofertării.
 • Plata se va efectua în termen de maxim 90 zile de la semnarea procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă şi a procesului verbal de prestare servicii de către ambele părţi.

Oferta d-voastră trebuie să fie datată, semnată, ştampilată şi elaborată în limba Română.

Achiziţia se face în cadrul proiectului „Formarea resurselor umane din domeniul tehnologiilor avansate – iTechsylvania” SMIS 49856, proiect finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice.

Vă rugăm să ne transmiteţi oferta D-voastră până la data de 5 iunie 2014, ora 17.00.

Mai multe detalii privind cererea de ofertă puteţi obţine la numărul de telefon 0740.373.658, persoana de contact Cristina Alexa(aries.transilvania@gmail.com).

Cu stimă,
Bianca Muntean
Manager de proiect

Leave a Comment