ACHIZIŢIE SERVICII AFERENTE ACTIVITĂŢII DE ORGANIZARE WORK-SHOPURI / SEMINARII CU SCOPUL FACILITĂRII SCHIMBULUI DE EXPERIENŢĂ (KNOWLEDGE TRANSFER) ŞI CREŞTERII ÎNCREDERII ÎNTRE MEMBRII CLUSTERULUI

Nume contractor: Exclusiv Catering SRL ATRIBUIT

Data contract: 20.06.2014
Moneda contract: RON
Valoare contract cu TVA: 1.000,00

În atenţia firmelor interesate
Stimată Doamnă/Stimate Domn,

Vă rugăm să ne transmiteţi oferta Dvs. pentru următoarele produse:

  • Închiriere sală (min 30- max 50 persoane) + sonorizare 1
  • Catering (min 30- max 50 persoane) 1

Pentru construirea ofertei de preţ, vă rugăm să aveţi în vedere şi următoarele detalii:

  • Preţurile vor fi exprimate în LEI, inclusiv TVA.
  • Valabilitatea ofertei va fi de minim 30 de zile de la data ofertării.

Plata se va efectua în termen de maxim 90 zile de la semnarea procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă şi a procesului verbal de prestare servicii de către ambele părţi.

Oferta d-voastră trebuie să fie datată, semnată, ştampilată şi elaborată în limba Română.

Achiziţia se face în cadrul proiectului „Formarea resurselor umane din domeniul tehnologiilor avansate – iTech Transilvania” SMIS 49856, proiect finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice.

Vă rugăm să ne transmiteţi oferta D-voastră până la data de 19 iunie 2014, ora 17.00.

Mai multe detalii privind cererea de ofertă puteţi obţine la numărul de telefon 0740.373.658, persoana de contact Cristina Alexa ( aries.transilvania@gmail.com).

Cu stimă,
Bianca Muntean
Manager de proiect

Leave a Comment