ACHIZIŢIE SERVICII DE CONSULTANŢĂ PENTRU REALIZAREA DE STUDII DE PIAŢĂ ŞI PLANURI DE MARKETING

Nume contractor: Duminica SRL ATRIBUIT

Data contract: 14.08.2015
Moneda contract: RON
Valoare contract cu TVA: 52.824

În atenţia firmelor interesate

Stimată Doamnă/Stimate Domn,

Vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne transmite oferta dumneavoastră de servicii de consultanţă pentru realizarea de studii de piaţă şi planuri de marketing astfel:

 • 6 planuri de marketing destinate IMM-urilor din cluster;
 • 6 rapoarte de consultanţă în dezvoltarea pieţelor, creşterea productivităţii, dezvoltarea produselor destinate IMM-urilor din cluster 1

Planul de marketing va conţine minim următoarele elemente:

 • analiza pieţei IT din România
 • analiza celor 6 IMM-uri în contextul pieţei IT din România
 • plan de acţiuni de marketing ulterior studiului
 • recomandări de buget

Raportul de consultanţă în dezvoltarea pieţelor, creşterea productivităţii, dezvoltarea produselor destinate IMM-urilor dincluster va conţine minim următoarele elemente:

1.Situaţia actuală a pieţei IT din Romania:

 • numărul de companii
 • numărul de angajaţi
 • nivel de salarizare
 • tehnologii şi domenii de activitate
 • segmentări pe zonele geografice
 • etc.

 

2.Poziţionarea celor 6 IMM-uri în peisajul pieţei actuale. 3.Identificarea de tendinţe şi trend de piaţă pentru următorii 3 ani

Pentru construirea ofertei de preţ va rugăm să aveţi în vedere urmatoarele detalii:

 • Preţurile vor fi exprimate în LEI, inclusiv TVA.
 • Valabilitatea ofertei va fi de minim 30 de zile de la data ofertării.

Plata se va efectua în termen de maxim 90 zile de la semnarea procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă şi a procesului verbal de prestare servicii de către ambele părţi.

Achiziţia se face în cadrul proiectului „Formarea resurselor umane din domeniul tehnologiilor avansate – iTech Transilvania” SMIS 49856, proiect finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice.

Vă rugăm să ne transmiteţi oferta dumneavoastră pânăla data de 11 August 20155 , ora 17:00.

Mai multe detalii privind cererea de ofertă puteţi obţine la numărul de telefon 0724.646.103, persoana de contact Ioana Sbarcea ( ioana.sbarcea@aries-transilvania.ro ).

Cu stimă,

Bianca Muntean
Manager de proiect

Leave a Comment