InnoCap Transylvania

Servicii de consolidare a capacității de gestionare a inovării IMM-urilor în macroregiunea 1 din România

Obiectivele acestei propuneri sunt următoarele:

  • creșterea eficienței și eficacității proceselor de inovare ale beneficiarilor locali ai Instrumentului pentru IMM-uri și inovatoare IMM-uri cu activități de inovare semnificative și cu potențial ridicat de internaționalizare;
  • facilitarea accesului IMM-urilor la servicii de consultanță pentru gestionarea inovației pentru a aborda blocajele în vederea creării unui mediu economic impact;
  • să sprijine IMM-urile inovatoare pentru a spori profitabilitatea și competitivitatea companiei pe piețele internaționale.

Parteneri: Transilvania IT cluster & ARIES T, Agentia De Dezvoltare Regionala Nord-Vest Romania, Agentia Pentru Dezvoltare Regionala Centru Romania, Universitatea Tehnica Cluj-Napoca Romania, National Institute Of Research And Development For Optoelectronics Romania, Institutului National De Cercetare De Zvoltare Pentru Ingeneria Electrica ICPE-CA Romania și Camera De Comert Si Industrie Brasov Romania.

Leave a Comment