„Parteneriat internațional pentru inovare ”

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca

Filiala Transilvania a Asociaţiei Române pentru Industria Electronică şi de Software – ARIES Transilvania cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Bd-ul Nicolae Titulescu, nr. 4, anunță începerea implementării proiectului „Parteneriat internațional pentru inovare”.

Proiectul este finanţat din bugetul local Cluj-Napoca în baza Legii 350/2005 şi a Regulamentului pentru regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi se va implementa în localitatea Cluj-Napoca.

Context: Contextul organizării evenimentului ”Clusters: Ecosystems for Innovation and New Business” este dat de prezența celor 5 parteneri din regiunea Transilvaniei și anume: Clusterul Transilvania IT, Cluster Mobilier Transilvan, AgroTransilvania Cluster, CLUSTER TREC – Transylvania Energy Cluster și Clusterul de Industrii Creative Transilvania, entități considerate un model de bune practici și entități cheie pentru mediul antreprenorial – a căror scop principal de a atrage și sustine businessuri inovative se pliază perfect pe formatul acestui eveniment.

În cadrul evenimentului conex organizat de solicitant se va pune accent pe intensificarea relațiilor de colaborare între actorii din piața de ITC (IMM-uri, universitati, centre de cercetare, autoritati publice), mobilă, noi materiale, agro, energie și industrii, precum și în susținerea noilor idei inovatoare de business a tinerilor clujeni.

Participarea partenerilor, dar și a invitaților internaționali ce activează în industrii diferite va avea un impact major în identificarea unor noi parteneriate strategice pe toate direcțiile menționate mai sus.

Obiectivele proiectului reprezinta organizarea evenimentului de matchmaking ce are ca scop stabilirea unor parteneriate strategice în implementarea unor proiecte inovatoare în diverse domenii de afaceri.

Scopul proiectului este sprijinirea culturii antreprenoriale inovative prin promovarea exemplelor de bune practice identificate la nivelul national si international, oferirea firmelor participante la eveniment posibilitatea de a stabili relaţii economice și de afaceri cu parteneri internaționali din domeniu, realizarea de schimburi de experiență pe marginea unor exemple de bune practici și însușirea know–how-ului rezultat din implementarea unor proiecte inovatoare în aceste domenii, precum şi găsirea unor modalităţi de cooperare pe viitor.

Principalele activităţi vor consta în: activități de promovare în vederea lansării proiectului, conștientizarea publicului larg la nivel regional și național privind organizarea evenimentului din cadrul proiectului, oganizarea evenimentului de matchmaking, analiza rezultatelor evenimentului

Bugetul proiectului: 111.500 RON

Perioada de implementare: 15 mai 2019 – 10 octombrie 2019

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Bianca Muntean

Funcție: Director Executiv

E-mail: bianca.muntean@aries-transilvania.ro

Leave a Comment