PARTENERIAT PENTRU PRACTICA STUDENŢILOR
OPORTUNITĂŢI. DEZVOLTARE. CUNOAŞTERE

Coordonator de proiect, finanţare PHARE CES 2005- RO/2005/017-553.04.01 pentru certificarea ISO a 5 firme membre şi organizarea de cursuri pentru dezvoltarea resursei umane a 9 firme membre.

INFORMATION RELAY CENTRE

(IRC, partener alaturi de ARIES şi Centru de Afaceri Transilvania).
În cadrul acestor proiecte, ARIES TRANSILVANIA a avut …

EDUCAŢIA ŞI CONŞTIENTIZAREA PRODUCĂTORILOR ŞI UTILIZATORILOR DE ECHIPAMENTE IT PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI

Aries Transilvania: coordonator de proiect, finanţare de la Administraţia Fondului de Mediu

I. PREGĂTIREA CADRULUI DE DESFĂŞURARE A PROIECTULUI
  • constituirea bazei de date cu firmele din regiunea de N-V care vor fi direct implicate în proiect;
  • realizare site proiect;
II. REALIZAREA PACHETULUI DE INSTRUIRE PENTRU PERSONALUL COMPANIILOR DIN DOMENIUL IT REFERITOR LA IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI DE MEDIU ÎN DOMENIU
  • Identificarea legislaţiei naţionale şi comunitare referitoare la gestionarea DEEE;
  • Identificarea responsabilităţilor producătorilor şi utlizatorilor în domeniul managementului DEEE;
III. REALIZAREA MATERIALELOR NECESARE UNEI CAMPANII DE CONŞTIENTIZARE A PUBLICULUI PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI ŞI COLECTAREA DE DEŞEURI DIN INDUSTRIA DE IT
  • realizarea de materiale de publicitate cu conţinut educativ privind implementarea prevederilor legale în domeniu, colectarea şi valorificarea deşeurilor din domeniul IT;
IV. ORGANIZAREA DE CONFERINŢE ŞI SESIUNI DE INSTRUIRE ÎN CADRUL UNUI ROADSHOW DE CONŞTIENTIZARE ÎN REGIUNEA DE N-V
  • stabilirea locaţiilor în fiecare din cele 6 reşedinţe de judeţ;
  • închirierea spaţiilor şi a aparaturii necesare pentru prezentări de către firma de turism;
V. DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI
  • analiza rezultatelor sondajului;
  • distribuirea materialelor publicitare prin poştă şi prin intermediul companiilor de IT;
ITECH TRANSILVANIA

Formarea resurselor umane din domeniul tehnologiilor avansate – iTech Transilvania – proiect ARIES Transilvania accesat prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013” …

CLUJ-NAPOCA SMART TOURISM CITY

Obiectivele proiectului sunt:

  • dezvoltarea si promovarea orasului ca centru cultural si de inovatie – „smart citiy”, prin implementarea unui sistem inteligent de management și promovare turistică;
CONSURS DE IDEI (HACKATHON) – SOLUŢII PENTRU CLUJ ORAŞ INTELIGENT

Obiectivul proiectului este organizarea unui concurs de idei ( Hackathon), in care dorim sa implicam tineri studenti si membri ai comunitatilor de start-up-uri din Cluj-Napoca, dorim sa contribuim la crearea si sprijinirea mediului antreprenorial precum si la selectarea unor idei cu adevarat valoroase care sa ne poata aduce…

PROIECT SPRE CASTIGAREA TITLULUI DE ICLUJ-NAPOCA- CAPITALA EUROPEANA A INOVARII

Obiectivele proiectului:
Prezentarea rezultatelor obținute de structura de cluster iTech Transilvania by ARIES pentru a evidenția importanța colaborării între diferite entități ale mediului de afaceri inovativ, original din oras in domeniul ITC.

CLUSTER DE INDUSTRII CREATIVE TRANSILVANIA

Obiectivele proiectului:
Prin acest proiect solicitantul doreste sa impartaseasca din experienta sa in crearea si managementul cu succes al unui cluster si sa asigure suport in coagularea eforturilor disparate ale actorilor…