Instrumente Structurale
2007 – 2013

Guvernul României

UNIUNEA EUROPEANĂ

iTech Transilvania implementeaza incepand cu 15 mai 2014 proiectul Formarea resurselor umane din domeniul tehnologiilor avansate – iTech Transilvania accesate prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013” Axa Prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, Operaţiunea 133 „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanțurile de furnizori sau clustere”.

Clusterul are ca obiectiv si depunerea si implementarea de noi proiecte prin fonduri structurale si Orizont 2020.

PROIECTE ÎN DESFĂŞURARE

ARIES Transilvania a început derularea proiectului „Formarea resurselor umane din domeniul tehnologiilor avansate – iTech Transilvania”, finanţat din fonduri nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial pentru Creşterea Competitivităţii Economice.

PROIECTE FINALIZATE

Cu experienţă de peste 10 ani, Aries Transilvania şi-a manifestat interesul faţă de activităţile de cercetare-dezvoltare-inovare în regiune, fiind membru fondator al Institutului Regional pentru Educaţie, Cercetare şi Transfer Tehnologic al Regiunii de Nord-Vest.