PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL “CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”
“INVESTIŢII PENTRU VIITORUL DUMNEAVOASTRĂ”

Instrumente Structurale
2007 – 2013

Guvernul României

UNIUNEA EUROPEANĂ

ACTIVITĂŢI
 • Asigurarea de servicii de consultanţă – planuri de marketing şi servicii de consultanță în dezvoltarea piețelor, creşterea productivității, dezvoltarea produselor destinate IMM-urilor din cluster;
 • Activităţi de marketing: strategie de promovare a clusterului, participarea la diverse evenimente, târguri, expoziţii şi misiuni economice;
 • Activităţi aferente organizării de sesiuni de formare (training) şi evenimente pentru facilitarea schimbului de experienţă: sesiuni de mentoring pe subiecte de interes comun pentru toţi membrii, evenimente dedicate schimbului de experienţă precum şi pentru asimilarea de bune practici interne şi internaţionale;
 • Activităţile legate de asigurarea managementului clusterului;
 • Activităţi legate de achiziţii;
 • Informare – publicitate;
 • Auditul financiar al proiectului.
OBIECTIVE

Obiectiv general: dezvoltarea unui cluster emergent în domeniul formării resurselor umane pentru sectorul tehnologiilor avansate şi întărirea capacității instituționale a acestuia, prin integrarea IMM-urilor în aceasta structură cu scopul de a le îmbunătăți competitivitatea pe piaţa globală.

Obiective specifice:

 • Oferirea unor servicii de formare în domeniul tehnologiilor avansate la costuri accesibile IMM-urilor din cluster şi celor din afara acestuia;
 • Creşterea interacţiunii dintre organizaţiile membre în cluster prin optimizarea fluxului de comunicare în interiorul şi în exteriorul clusterului;
 • Instruirea cadrelor didactice din universităţi pentru actualizarea şi consolidarea cunoştinţelor în domeniul tehnologiilor avansate în concordanţă cu noile tendinţe în domeniu;
 • Atragerea de noi membri prin consolidarea şi promovarea imaginii pe plan naţional şi internaţional a clusterului de formare a capitalului uman – iTech Transilvania