Informațiile conținute în acest site au scop informativ general. Informațiile sunt furnizate de ARIES Transilvania și în timp ce ne străduim să păstrăm informația actualizată și corectă, nu facem nicio declarație sau garanție de niciun fel, expresă sau implicită, cu privire la exhaustivitatea, acuratețea, fiabilitatea, adecvarea sau disponibilitatea cu privire la site-ul web sau informațiile, produsele, serviciile sau graficele conexe conținute pe site-ul web pentru orice scop. Orice încredere pe care o acordați acestor informații este, așadar, strict pe propriul dvs. risc.
În niciun caz nu vom fi răspunzători pentru nici o pierdere sau daună, incluzând, fără limitare, pierderi sau daune indirecte sau consecvente sau orice pierdere sau deteriorare care rezultă din pierderea de date sau din profiturile rezultate din sau în legătură cu utilizarea acestui site.
Prin acest site puteți să vă conectați la alte site-uri care nu sunt sub controlul ARIES Transilvania. Nu avem control asupra naturii, conținutului și disponibilității acestor site-uri. Includerea oricăror legături nu implică neapărat o recomandare sau susține opiniile exprimate în cadrul acestora.
Se depun toate eforturile pentru a menține site-ul în funcțiune fără probleme. Cu toate acestea, ARIES Transilvania nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru faptul că site-ul este temporar indisponibil din cauza problemelor tehnice care nu pot fi controlate de noi.