Scopul Transilvania Living Lab este acela de a le permite utilizatorilor serviciilor sale (cetățeni din regiune, companii private, clustere, universități, institute de cercetare, administrație publică) să îi integreze în procesul de inovare, motivându-i să participe, pentru a permite un dialog de jos în sus și traducerea ideilor în produse sau servicii comerciale durabile. Organizația gazdă a Transilvania Living Lab colaborează cu o gamă largă de părți interesate, în cadrul unui parteneriat public-privat, încercând să ofere soluții și parteneriate în domenii precum ITC, e-sănătate, e-guvernare, educație, spațiu, schimbări climatice, inovarea socială, orașele și regiunile inteligente etc. În ceea ce privește direcția strategică, Transilvania LL se va concentra pe co-crearea inovării printr-o abordare bazată pe necesități. În plus, vom întreprinde mai multe inițiative pentru a sprijini ecosistemul de afaceri local pentru a accelera procesul de inovare de la idee la lansarea de produse sau servicii. Obiectivul nostru este de a activa în zona regională, de asemenea, să evidențiem și de a dezvolta potențialul său inovativ existent pentru a răspunde nevoilor mediului în creștere.

Una dintre direcțiile strategice ale Transilvania LL este democratizarea inovării. Pentru a deveni un instrument pentru dezvoltarea unei societăți mai echitabile, inovația trebuie să coboare din piedestal și să devină disponibilă (la un cost redus al intrării sociale) pentru toate clasele sociale. Inovația nu este privilegiul, este ceva ce facem cu toții. Prin urmare, Transilvania LL se angajează să acționeze prin ateliere, programe educaționale, discursuri publice și dezbateri pentru popularizarea inovației – în conformitate cu tendințele europene recente de creare a unei societăți inovatoare.