Centrul de Inovare Digitală Transilvania (Transilvania Digital Innovation Hub) este o inițiativă dezvoltată de clusterul Transilvania IT by ARIES T (fostul Cluster iTech Transilvania) în colaborare cu părțile interesate din regiune: Municipiul Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Agenția de Nord-Vest, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Tehnologii Izotopice și Moleculare INCDTIM, Cluster AgroTransilvania, Cluster de Mobilă Transilvania, Clusterul TREC Transilvania, Clusterul Industriilor Creative din Transilvania etc. inițiativă perfect aliniată la Manifestul Digital România, lansat în noiembrie 2016.

Misiunea Transilvania DIH este de a identifica proiecte de colaborare pentru digitalizarea tuturor părților interesate relevante cum ar fi: companii, grupuri care activează în diverse domenii (industrii creative, agricultură, mobilier, eficiență energetică și agricultură), institute de cercetare și companii de software, universități. Pentru toate părțile interesate, obiectivul nostru este de a stimula capacitățile tehnologice inovatoare pentru a le sprijini în livrarea produselor / serviciilor pe piața unică digitală europeană. Cu peste 1300 de companii IT, 12 universități și 100 000 de studenți, Clujul este considerat un puternic sector regional IT, al doilea după capitala
București.

Dezvoltarea acestei inițiative de digitizare în regiunea Cluj reprezintă un prim pas în susținerea unei dezvoltări tehnologice eficiente și cartografierea orașului pe catalogul / harta europeană a digitizării. În plus, scopul nostru este de a sprijini digitizarea prin colaborări cu diferite sectoare de activitate prin clustere și nu numai și să instituim o cultură a co-creării de soluții și produse tehnologice comune printr-o colaborare trans-sectorială în toate domeniile relevante.

De asemenea, activitățile noastre actuale sunt axate pe consolidarea ecosistemului inovării și pe crearea și implementarea de strategii regionale bazate pe soluții pentru orașele inteligente pentru a promova o specializare inteligentă. De asemenea, suntem membri ai Coaliției Europene a Competențelor Digitale și Locurilor de Muncă.

Ca servicii, oferim următoarele:

– sprijin pentru crearea și implementarea proiectelor de infrastructură;
– transfer de cunoștințe și know-how;
– activități de networking, ateliere de lucru pentru digitizare în colaborare cu alte sectoare;
– vizibilitatea și promovarea IMM-urilor și a comunităților de inițiere interesate de digitizare;
– instruiri, cursuri şi training-uri;
– definirea domeniilor de acțiune și consilierea factorilor de decizie;
– elaborarea strategiilor regionale de digitizare împreună cu părțile interesate relevante;
– schimbul de experiență, bune practici, date și studii;
– legături de afaceri, crearea de rețele de afaceri;
– servicii de internaționalizare.

Pentru mai multe informații privind activitățile de digitalizare, puteți să verificați profilul nostrude Transilvania DIH, AICI

Dacă aveți nevoie de asistență și coordonare, ne puteți trimite un e-mail la următoarea adresă: contact@aries-transilvania.ro